Sağlık Haktır Blog

0

SGK’nın, kayıt dışı işçi çalıştırılan işverenlere ‘pirim’ teşviki verdiği ortaya çıktı! / Dr. Ergün DEMİR, Dr. Güray KILIÇ

Emekli maaşı bağlanması için bekleyen milyonlarca kişiye ‘’ Vicdan’ dersi veren SGK’nın, kayıt dışı işçi çalıştırılan işverenlere  ‘pirim’  teşviki verdiği ortaya çıktı!   Prim gün sayısını doldurduğu halde yaş beklediği için emekli maaşı bağlanmayan...

0

Devlet’in Sağlık Kurumlarına ruhsat gerekmiyor mu? / Dr. Ergün DEMİR, Dr. Güray KILIÇ

Sayıştay raporu, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna, Üniversitelere ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna bağlı olarak hizmet veren sağlık tesisleri ve bağlı birimlerinin ruhsatlandırılmaksızın veya geçici ruhsat ile faaliyet gösterdiklerini ortaya çıkardı. Sayıştay, 2015 yılı Sağlık...

0

SGK, Sağlık Bakanı’nı yalanladı: Üniversite hastanelerinde kardiovasküler cerrahi işlemlerinde ilave ücret alınacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Uygulama Tebliğinde yaptığı son değişiklikle Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ı yalanladı.  Üniversite hastanelerinde kardiovasküler cerrahi işlemlerinde ilave ücret alınacak.  Sağlık Uygulama Tebliğinde 18 Haziran 2016 da yapılan bir değişiklikle ilave ücret...

0

EMEK MÜCACEDELESİNDE GÜNCEL SORUNLAR, SENDİKALAR, ODALAR..

15-16 Haziran Direnişi’nin yıl dönümünde Sağlık Haktır Söyleşileri 2 Adnan Serdaroğlu (DİSK Birleşik Metal-İş Genel Başkanı) “Emek mücadelesinde güncel sorunlar!” Dr Köksal Aydın “Sağlık alanında sendika ve meslek örgütleri emek mücadelesinin neresine duruyor?” Moderatör:...