Kategori: PDF

1

İZMİR TABİP ODASI SEÇİM DEĞERLENDİRMESİ

  Son dört seçimin sandık çıktıları değerlendirilmiştir. Sonraki seçimlere ışık tutması amaçlanmıştır. Değerlendirmenin PDF formatına ulaşmak için tıklayınız: http://saglikhaktir.org/wp-content/uploads/2016/05/se%C3%A7im2.pdf      

0

Sağlık Haktır PDF / Sonbahar 2015

Sağlık Haktır / Sonbahar 2015 / Sayı 1 saglikhaktir.org sitesi için, tanıtım amaçlı tasarlanmıştır. İçindekiler Türkiye’de Asistan hekim olmak Asistan hekim eylemleri Göç Mülteciler, yeni bir rant kapısı mı? Bu da benim hikayem! Aile...

0

Sağlık Haktır PDF / sayı 1

Sağlık Haktır / Sonbahar 2015 / Sayı 1 saglikhaktir.org sitesi için, tanıtım amaçlı tasarlanmıştır. İçindekiler Türkiye’de Asistan hekim olmak Asistan hekim eylemleri Göç Mülteciler, yeni bir rant kapısı mı? Bu da benim hikayem! Aile...