Diyoruz ki

Sağlık emek mücadelesini, halkın sağlık hakkından bağımsız görmeyen bir tartışmayı yürütelim istedik.

Sağlık Haktır, serbest kürsü olmayı ve sağlığın hak olduğunu savunurken işbirliğine ihtiyaç duyduğumuz tüm disiplinleri buluşturmayı hedefleyen çok sesli, çok renkli bir platformdur.

  • Biz sağlık emekçileri; güvencesiz, daha düşük ücretle, daha çok çalışarak yaşamaya devam ediyoruz. Ertelenmiş hayallerimizi bir hasta yakını bıçak darbesine teslim ediyoruz.
  • Sağlık hizmetlerinin metalaştırılması ile sağlık alanındaki tahribat ciddi boyutlarda iken temel yaşamsal ihtiyaçların karşılanmasında önemli engellerin yaşandığı günlerden de geçiyoruz.
  • Emperyalizmin taşeronları Ortadoğu’yu ölüm bataklığına çevirdiler. Sınırlar arasında yaşam savaşı verenlerin trajedisi uzakta değil artık. Bize dayatılan en iyi tercih ise; savaştan medet uman bir dille barışı savunmak.
  • Sağlık emek mücadelesini, halkın sağlık hakkından bağımsız görmeyen bir tartışmayı yürütebiliriz.