Yazı dizisi -1: Rakamlarla sabit olan Türkiye’de yaşayan vatandaşların giderek daha fazla yoksullaştıklarıdır / Ergün Demir, Güray Kılıç

Yoksulluk Envanteri’

Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sistemi ile sosyal yardım başvurusu yapan kişilerin, başvurusundan yapılan ödemelere kadar tüm işlemleri elektronik ortamda yürütülerek hane bazlı olarak yoksulluk envanteri oluşturulmakta ve kamu kurumları tarafından verilen tüm sosyal yardımlar merkezi veri tabanında tutulmaktadır.

Resim1

Veriler Türkiye’de yoksulluğun önemli boyutlarda olduğunu ortaya koymaktadır.

2015 yılı bütçesi sunum kitapçığında Genel Sağlık Sigortası gelir tespit işlemleri dâhil, sosyal yardım ve destek hizmetlerinden yararlanan 8 milyon hane ve 30,5 milyon kişinin sosyo ekonomik verilerini kayıt altına alarak yoksulluk envanterini oluşturduğunu belirtmektedir.

Sosyal güvenceden yoksun, asgari yaşam standardının altında gelire sahip olan ve aldıkları sosyal yardımlar ile en asgari düzeyde yaşamaya çalışan, yoksulluk envanterine kayıtlı kişi sayısı Türkiye nüfusunun % 39,5’na ulaşmıştır.

Yoksulluk en fazla çocukları, kadınları, yaşlıları ve özürlüleri sosyal dışlanma riski ile karşı karşıya bırakmaktadır.
Yoksullaşma ve geçim sorunun şiddetlenmesi nedeniyle ailelerin çoğu yaşamlarını en asgari düzeyde sürdürebilmek için komşularından, ailelerinden ve sosyal yardım programlarından destek almaktadırlar.

Sosyal yardımlar, yoksulluk içinde olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük düzeyde dahi sürdürmekte güçlük çeken kişi ve ailelere karşılıksız olarak sağlanan, ayni ve nakdi olarak yapılan yardımları kapsamaktadır.

Dr. Ergün DEMİR
İzmir Tabip Odası Hekim Meclisi üyesi,

Dr.Güray KILIÇ
İstanbul Tabip Odası TTB delegesi.

Sevebilirsin...

Siz de yorum ve eleştirilerinizi paylaşabilirsiniz.